• +46 8 764 66 10
  • mail@sveadiesel.se

Vi tillhandahåller produkter med hög kvalitet för industri, transport och entreprenad!

Våra specialiteter är försäljning och service av ångturbiner, filtrering av luft och bränsle samt industriella vibratorer

Sveadiesel AB has since the company was established in 1949 been working in three business areas; Defence, Industry and Transport / Construction Equipment. Inter-Aviation AB is representing our aviation related activities, with a connection to military as well as civilian applications. Our strategy is to represent manufacturers of first class products within our business areas. We believe that the highest possible quality of products and sevices is our best path to success. Please contact us for further information. We will be happy to answer any question about our products, from hump hoses to complete helicopter systems!Sveadiesel AB har sedan företaget grundades 1949 arbetat i tre affärsområden; Försvar, Industri och transport / Construction Equipment. Inter-Aviation AB representerar våra flygrelaterade verksamheter, med anknytning till militär och civila tillämpningar. Vår strategi är att representera tillverkare av förstklassiga produkter inom våra affärsområden. Vi anser att den högsta möjliga kvalitet på produkter och tillhandahållna är vårt bästa vägen till framgång. Kontakta oss gärna för mer information. Vi kommer gärna att svara på några frågor om våra produkter, från puckel slangar för att slutföra helikoptersystem!