• +46 8 764 66 10
  • mail@sveadiesel.se

ORC-modulerOrcan Energy har utvecklat system där restvärme tas till vara genom att generera el. Det sker med en ORC-modul kallad ePack.
Orcan Energy har valt att modularisera och serieproducera sina moduler framför att specialanpassa dem för varje installation, det ger ett kostnadseffektivt sätt att minska användningen av bränsle och därmed även påverkan på miljön. Orcan Energy’s ePack kan minska bränsleförbrukningen med upp till 9% i gynnsamma fall vilket ger stora kostnadsbesparingar och miljövinster.

Läs mer på deras hemsida: https://www.orcan-energy.com/en/applications-marine.html