• +46 8 764 66 10
  • mail@sveadiesel.se

MissilerKongsberg

Sveadiesel har ett samarbete med den norska försvarskoncernen Kongsberg avseende marknadsföring och försäljning av avancerade missilsystem på den svenska marknaden.
Det svenska försvaret står i begrepp att anskaffa försvarsmaktsgemensamma sjömålsmissiler samt ett medelräckviddigt luftvärnssystem och Kongsberg kan erbjuda mycket intressanta lösningar för dessa två projekt.
Artikeln från IHS Global Ltd.

Sjömålsmissiler
När det gäller sjömålsmissiler så har Försvarets materielverk fått i uppdrag att köpa ett nytt försvarsmaktsgemensamt system. Den bärande tanken är samma grundsystem skall integreras mot våra uppgraderade JAS Gripen E samt kustkorvetterna i Visbyklassen. Därmed uppnås stora logistikvinster.

jsm_over_hav4_150dpi

Kongsberg kan med NSM (Naval Strike Missile)/JSM (Joint Strike Missile) erbjuda ett mycket potent missilsystem för bekämpning av sjömål och landmål. NSM är den marina applikationen medan JSM är dess flygburna variant. Grundkonceptet är detsamma men respektive variant är speciellt anpassad mot den plattform som skall bära missilen.

Robotarna är utrustade med en mycket avancerad IR-målsökare och kombinerar extremt liten radarmålarea, hög anflygningshastighet och mycket låg anflygningshöjd för att erhålla önskat resultat i målet, som kan bekämpas på mycket långt avstånd. NSM har i knivskarp konkurrens med inhemsk försvarsindustri rönt stort intresse i USA och har nyligen med mycket gott resultat avfyrats från dess LCS (Littorial Combat Ship).

Luftvärnsmissiler
Sverige har idag ett behov av att ersätta det befintliga HAWK-systemet med ett modernt luftvärnssystem med medellång räckvidd. Ett sådant system är tänkt att skydda särskilt viktiga områden som stora befolkningscentra, centrala ledningsfunktioner eller flyg- och logistikbaser.

NASAMS canister launcher

NASAMS (National Advanced Surface to Air Missile System) är ett nätverksbaserat medelräckviddigt luftvärnssystem som
har mycket god prestanda.

NASAMS är resultatet av ett nära samarbete mellan Kongsberg och Raytheon. Systemet används bland annat för att skydda centrala amerikanska ledningsfunktioner och brukas även av Norge, Finland, Spanien och Nederländerna.

Den välkända AMRAAM-roboten är för närvarande grundbeväpning i NASAMS, men den öppna systemlösningen medger på ett enkelt sätt ombeväpning till andra robotalternativ.

Följ länken till Kongsbergs hemsida för mer information!

Länk till Kongsberg