VÅR STRATEGI ÄR ATT REPRESENTERA TILLVERKARE AV FÖRSTKLASSIGA PRODUKTER INOM VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Digitalt

Howden arbetar ständigt med att utveckla digitala lösningar för övervakning och prediktion (”Digital Twin”). För äldre turbiner är det oftast endast aktuellt med vibrationsmätningar, antingen om det verkar finnas skäl att mäta eller inför ett planerat underhåll så att rätt arbete kan utföras och rätt reservdelar beställas. Med moderna metoder går det ofta att förlänga de underhållsintervall som räknades fram långt innan digitala verktyg för konstruktion och tillståndsbedömning fanns att tillgå.

Interturbine erbjuder digitala lösningar för kontinuerlig övervakning samt även enstaka uppmätningar, till exempel inför en revision så att rätt underhåll utförs och att rätt reservdelar beställs och används.