VÅR STRATEGI ÄR ATT REPRESENTERA TILLVERKARE AV FÖRSTKLASSIGA PRODUKTER INOM VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Reservdelar

Som generalagent i Sverige och Norge för Howden har vi möjlighet erbjuda reservdelar till ångturbiner från KK&K och Howden. För kunder med en eller få turbiner håller vi ett mindre lager för att snabbt kunna möta upp förfrågningar. Många delar tillverkas dock på beställning för att användas vid planerat underhåll.

Alla delar som säljs av oss är tillverkade av Howden i Frankenthal eller på uppdrag av Howden.