VÅR STRATEGI ÄR ATT REPRESENTERA TILLVERKARE AV FÖRSTKLASSIGA PRODUKTER INOM VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Turbiner

Ångturbiner omvandlar rörelseenergi från fluider till moment på en axel som sedan kan användas för kontinuerlig drift, tex för att driva generatorer, kompressorer eller pumpar. De ångturbiner vi tillhandahåller är modulära så kundanpassningar kan göras kostnadseffektivt.


Howdens ångturbiner ger kraft på upp till 12MW.

Howdens ångturbiner har en lång historia. Dessa compakta turbo maskiner var från början designade och tillverkade av KK&K, Kuhnle, Kopp & Kausch AG, grundat 1899 och har sedan dess tillverkats under namnet Siemens Turbomachinery Equipment.

En unik funktion av dessa turbiner är deras modulära design, så att de kan kopplas ihop i många olika kombinationer. Det gör dem otroligt flexibla och är därmed anpassade för en stor bredd av begäran från kunder.

Ångturbiner är skapade för att konvertera energi från fluider till en rotor. Våra produkter anser vara de mest ekonomiska och flexibla turbinerna på marknaden. Dessa ångturbiner kan användas för generering av el, eller som en mekanisk drivkraft för roterande utrustning så som kompressorer och pumpar.

Vi säljer lösningar för alla appliceringar från simpla CORE för förpackare, till väl anpassade system ändå upp till 12 MW.

Oavesett era turbinbehov har vi den ultimata industriella lösningen. Från våra minsta turbogeneratorer till våra enstegsturbiner och ändå upp till våra ångturbiner med flera höljen.

Länk till Howden


Howdens Ångturbiner