VÅR STRATEGI ÄR ATT REPRESENTERA TILLVERKARE AV FÖRSTKLASSIGA PRODUKTER INOM VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Bränslefiltrering

SEPAR vattenseparerade bränslefilter

Separ tillverkas av Lösing Filtertechnik, som är en välrenommerad tysk tillverkare. Många motortillverkare standardutrustar en del av sina produkter med filter från Separ, t ex MTU och MAN.Speciellt SWK-serien har många unika egenskaper och är genom sin design optimerade för att underlätta eftermontering i befintliga system.

Alla Separs produkter tillverkas i Tyskland och genomgår rigorösa tester innan de släpps ut på marknaden. I Sverige finner man ofta Separfilter i båtar och fartyg, vilket är naturligt eftersom den speciella marina miljön ofta innebär problem med vattenförorenat bränsle. Där är det en mycket god investering att satsa på ett ordentligt vattenavskiljande bränslefilter och genom detta minimera risken för riskfyllda och kostsamma driftstörningar!

Till Separs många fördelar kan räknas:
– möjlighet till montering dikt an mot motorrumsvägg genom att det finns in- och utlopp på två sidor av filterhuset
– filterelementet ligger vågrätt i filterhuset vilket gör att det inte krävs så mycket fri höjd ovanför filtret vid t ex filterbyte
– vid dränering av vatten ur filtret skapas ett undertryck som automatiskt rensar filterelementets “smutssida”
– mycket goda vattenseparerande egenskaper tack vare en unik centrifugalrening av bränslet

Olika varianter

Separs SWK-filter finns i en mängd storlekar och varianter. De finns med metallskål eller genomskinlig skål i polymer, med vattenalarm, med förvärmning av bränslet och i en dubbelversion för de riktigt kritiska applikationerna där ett driftstopp på grund av föroreningar i bränslet inte kan accepteras.

Separ tillverkar ett stort antal varianter av den välkända SWK-serien. I nedanstående filer hittar du dels tekniska specifikationer över de vanligaste modellerna, men även nyttig information om hur du t ex går till väga för att dränera ditt filter.

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller besök
Separs hemsida
Teknisk data Separ SWK
Funktionsbeskrivning och instruktion, Separ SWK