VÅR STRATEGI ÄR ATT REPRESENTERA TILLVERKARE AV FÖRSTKLASSIGA PRODUKTER INOM VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Luftfiltrering

Turbo luftfiltersystem

TURBO är sedan många år det ledande varumärket när det gäller cyklonrenare.

Dess förmåga att filtrera bort damm, spån, snö och andra oönskade föroreningar innan de når maskinens luftfilter är vida omtalad. Generellt kan sägas att Turbo har en verkningsgrad på ca 60-90% beroende av tillämpning och miljöfaktorer.


Turbo finns i en mängd olika modeller för att passa de flesta motortyper och storlekar. Det är viktigt att hitta en modell som matchar en specifik motor, eftersom en för liten cyklonrenare stryper luftflödet till motorn och en för stor cyklonrenare inte kommer att uppnå förväntad effekt.

Vi saluför Turbo i tre varianter: 
– Turbo II, originalet som fortfarande är den mest populära modellen 
– Turbo III, en modell i plast för korrosiva miljöer
– Power Ram, en specialversion av ovanstående för riktigt kraftfulla motorer  

 

Installation

Turbo drivs av motorns insugsluft. Cyklonrenaren är helt underhållsfri och innehåller inga filterinsatser som behöver bytas. Monteringen tar bara någon minut och kan utföras av vem som helst som har tillgång till enkla standardverktyg.

Turbo installeras genom att man demonterar regnskyddshuven över luftintagets mynning. Därefter monteras Turbo på samma plats genom att kränga den över luftintagsröret och dra fast cyklonrenaren med den medföljande bandklämman. Klart!

Funktionsprincip
Insugsluften tvingas att rotera med hjälp av fasta ledskenor i cyklonrenarens övre del (1). Rotationsrörelsen skapar en centrifugalkraft som slungar ut oönskade föroreningar mot filterhusets inre vägg.

I botten av Turbo sitter en luftdriven “propeller” (2) som kastar ut föroreningarna genom slitsar i ytterkanten av cyklonrenarens underdel (3).

Den renade luften passerar rakt igenom Turbo (4). Kvarvarande rester av föroreningarna tas om hand av motorns originalmonterade luftfilter.


Tekniska data

TURBO cyklonrenare finns tillgängliga i två olika grundmodeller;
– Turbo II, originalet med filterhus i stålplåt
– Power Ram, en specialversion av Turbo II för riktigt stora motorer

I nedanstående fil hittar du alla nödvändiga data om Turbo II och Power Ram. Tveka inte att kontakta oss om det är något du funderar över!

Datablad Turbo II


Bodar & Baracker

230 V aggregat, artnr 530-000
Silikos (stendammlunga) är en smygande hälsofara som dessutom är obotlig! Våra övertrycksfilter är avsedda för skydd av personal som arbetar i bodar och manöverrum i starkt utsatta dammiljöer som t ex krossanläggningar.

Fläkten i SD/MS tar in luften via två filterelement som är monterade i serie och trycker sedan in den renade luften i personalutrymmet. I utrymmet skapas ett övertryck som gör att förorenad luft inte kan läcka in via fönsterspringor eller andra otäta ställen.

Filtreringsgraden i sista filtersteget är enligt standarden Hepa H13, dvs 99,997% filtrering uppnås. Detta fyller bl a Arbetsmiljöverkets krav för arbete i asbestförorenad miljö.

Som tillval kan vi även leverera förfilter med aktivt kol. Detta tar effektivt bort problem med dålig lukt i tex återvinningsanläggningar eller vid marksanering.

Instruktion för filterbyte (eng)
Datablad 530-000
Installationsexempel SD/MS 230V


Entreprenadmaskiner

24 V aggregat, artnr 530-003
Detta övertrycksfilter är avsett för skydd av personal som arbetar i entreprenadmaskiner i starkt utsatta dammiljöer som t ex krossanläggningar.

Prestanda är likvärdiga med ovanstående 530-000, men denna version drivs av 24 V likström och dess tillbehör är anpassade för montering av filteraggregatet på maskiner istället för bodar.

Datablad 530-003
Instruktion för filterbyte (eng)
Monteringsinstruktion 530-003