VÅR STRATEGI ÄR ATT REPRESENTERA TILLVERKARE AV FÖRSTKLASSIGA PRODUKTER INOM VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Hem

Sveadiesel har lång erfarenhet av vibratorer för mobila tillämpningar
 – speciellt populära har våra tippvibratorer blivit
Turbo II – Det ledande märket för cyklonrenare,
förlänger livslängden på ditt luftfilter
Separ bränslefilter separerar vatten och skräp på ett effektivt sätt
vilket ger rent bränsle och långt filterliv
Vi erbjuder nyförsäljning samt service på utrustning från
Howden Turbo Technologies (fd Siemens och KK&K)


VI TILLHANDAHÅLLER PRODUKTER MED HÖG KVALITET FÖR INDUSTRI, TRANSPORT OCH ENTREPRENAD!

Våra specialiteter är försäljning och service av ångturbiner, filtrering av luft och bränsle samt industriella vibratorer


Sveadiesel AB har under lång tid levererat produkter till den svenska industrin samt transport- och entreprenadsektorn. Det är framförallt fyra olika produktkategorier som vi inriktar oss mot inom detta affärsområde;

Vår strategi är att erbjuda kunden förstklassiga produkter inom dessa teknikområden.

Marknaden är full av konkurrerande märken, där priset ofta ses som det främsta konkurrensmedlet. Vi anser dock att högsta möjliga kvalitet på produkter och tillhandahållna tjänster är den bästa vägen till ett långsiktigt
gott resultat för såväl oss som våra kunder.

Eftersom vi säljer direkt till slutkunden kan vi också hålla priset på en låg nivå.

Till våra välkända varumärken kan räknas;

Kontakta oss gärna för mer information.