VÅR STRATEGI ÄR ATT REPRESENTERA TILLVERKARE AV FÖRSTKLASSIGA PRODUKTER INOM VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN

Underhåll


Idag finns KK&K-turbiner i drift som installerades för flera decennier sedan. Med rätt utfört underhåll enligt plan är livslängden mycket lång. Tillståndsbaserat underhåll är möjligt för anläggningar med digital övervakning (”condition monitoring”, se Digitalt). För äldre anläggningar följs underhållsplanen vilken kan kompletteras med en årlig vibrationsmätning för att antingen förlänga revisionsintervallet eller för att hitta ev avvikelser innan de stör genom att bli fel. Kostnaden för planerat förebyggande underhåll är ofta en bråkdel jämfört med ett stopp och påföljande avhjälpande underhåll. Interturbine erbjuder och projektleder helhetslösningar för ångturbiner, upp till 12MW, efter kundönskemål.

Underhållsavtal samt avtal för kontinuerliga vibrationsmätningar kan erbjudas.

Via partnersamerkan kan vi även hjälpa er som har turbiner från andra märken än KK&K/Howden.